Thứ 4, 28/10/2015 15:22 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

KẾ HOẠCH XUẤT BẢN TẠP CHÍ KHOA HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN - SỐ CHUYÊN ĐỀ (SỐ 12), THÁNG 11 NĂM 2015

     Căn cứ Giấy phép hoạt động báo chí in số 250/GP-BTTTT ngày 09/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông về việc xuất bản Tạp chí Khoa học Cảnh sát nhân dân;

      Căn cứ Giấy phép sửa đổi, bổ sung số 01/GP-BTTTT ngày 07/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông về việc tăng kỳ xuất bản Tạp chí Khoa học Cảnh sát nhân dân;

     Căn cứ Quyết định số 2125/QĐ-T39-QLNCKH ngày 26/092014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học Cảnh sát nhân dân;

     Căn cứ Kế hoạch số 564/KH-T39-QLNCKH ngày 31/3/2015 của Trường Cao đẳng CSND II về hoạt động của Tạp chí Khoa học Cảnh sát nhân dân năm 2015;

     Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II xây dựng Kế hoạch xuất bản Tạp chí Khoa học Cảnh sát nhân dân (Số chuyên đề (Số 12) - Tháng 11 năm 2015) như sau:

     I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

     1. Mục đích

     Tổng hợp, phân tích lý luận và chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, những nghiên cứu chuyên sâu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; đề xuất các kiến nghị, giải pháp có tính khả thi góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế.

     2. Yêu cầu

     Các công trình nghiên cứu, bài viết phải đảm bảo tính khoa học và tuân thủ quy định về thể lệ đăng bài viết trên Tạp chí Khoa học Cảnh sát nhân dân.

     II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA GỬI BÀI VIẾT

     - Cán bộ, giảng viên và học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.

     - Cán bộ, giảng viên, giáo viên và học viên các học viện, trường Công an nhân dân.

     - Các nhà khoa học, cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị Công an trực thuộc Bộ và địa phương.

     III. SỐ LƯỢNG, THỂ THỨC XUẤT BẢN

     - Số lượng xuất bản: 500 quyển.

     - Thể thức xuất bản: Khổ 19cm x 27cm, ép keo; Bìa 4 màu, ép PE bóng; 100 - 120 trang ruột.

     IV. NỘI DUNG CỦA TẠP CHÍ

     Chủ đề: “Đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng - Lý luận và thực tiễn

     Các nội dung cụ thể:

     - Nhận thức chung tội phạm kinh tế trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng: thực trạng, đặc điểm, phương thức thủ đoạn hoạt động…

     - Kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng: thu thập tài liệu, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh chuyên án, quan hệ phối hợp…

     - Những vấn đề vướng mắc và đề xuất, kiến nghị nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

     V. THỜI GIAN THỰC HIỆN

     - Từ 21/10/2015 đến 02/11/2015: gửi kế hoạch; nhận bài viết.

     - Từ 3/11/2015 đến 06/11/2015: mời biên tập nội dung bài viết.

     - Từ 07/11/2015 đến 11/11/2015: thiết kế bản thảo Tạp chí.

     - Từ 12/11/2015 đến 18/11/2015: in Tạp chí.

     - Ngày 19/11/2015: phát hành Tạp chí.

                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                       (Đã ký)

 Thiếu tướng, PGS. TS. Vũ Đức Khiển

 

 

Nguồn: Trần Nam - Phòng Quản lý NCKH, T39

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 216
Tất cả 6,998,384