•   CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP    

     Ngày 28/9/2022, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 7084/QĐ-BCA-X02 công nhận kết quả đánh giá ngoài và cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong CAND giai đoạn 2019 - 2021.

  •   SỨ MẠNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CSND II  

     Trường Cao đẳng CSND II được thành lập trên cơ sở trường Trung cấp CSND II, theo Quyết định số 5658/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo. Trường Cao đẳng CSND II là trung tâm đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục trong lực lượng CAND, với sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng, trung cấp chất lượng cao, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ CSND cho lực lượng Công an các tỉnh thành phía nam, cung cấp sản phẩm khoa học CSND cho lực lượng CAND.

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 175
Tất cả 6,998,302