•   CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP    

   Ngày 28/9/2022, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 7084/QĐ-BCA-X02 công nhận kết quả đánh giá ngoài và cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong CAND giai đoạn 2019 - 2021.

 •   SỨ MẠNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CSND II  

   Trường Cao đẳng CSND II được thành lập trên cơ sở trường Trung cấp CSND II, theo Quyết định số 5658/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo. Trường Cao đẳng CSND II là trung tâm đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục trong lực lượng CAND, với sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng, trung cấp chất lượng cao, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ CSND cho lực lượng Công an các tỉnh thành phía nam, cung cấp sản phẩm khoa học CSND cho lực lượng CAND.

 •   KẾT QUẢ THI ĐUA CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II, NĂM HỌC 2014 - 2015    

    năm học 2014 - 2015, cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II đã luôn kiên định, vững vàng, khắc phục mọi khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt và phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 •   TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II  

   Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II được thành lập trên cơ sở Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II (sát nhập Trường Trung học Cảnh sát nhân dân II và Trường Trung học Cảnh sát nhân dân IV). Qua gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trường đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử và nhiều tên gọi khác nhau.

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 184
Tất cả 6,998,316